Chăm sóc da cùng Baylis&Harding, Hot News

Chúc mừng ngày rửa tay toàn cầu

Chúc mừng Ngày rửa tay toàn cầu! ????

Chúng tôi tin rằng tất cả, khắp nơi, nên tiếp cận với nước sạch, đó là lý do tại sao việc hợp tác của chúng tôi với @just_a_drop trở nên quan trọng vì nó đã thay đổi cuộc sống của 221 người trong cộng đồng Kyunyu

Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy những đứa trẻ tiểu học tuyệt vời sử dụng và thưởng thức Bồn nước mới của chúng!