1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các loại thẻ thanh toán thẻ ghi nợ được chấp nhận theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Thanh toán qua hình thức chuyển khoản 

Quý khách chọn phương thức thanh toán chuyển khoản vui lòng chuyển khoản vào Số tài khoản: 

Lê Hồng Hạnh 

– Số tài khoản ngân hàng: 00262472491. Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng 

– Nội dung chuyển khoản: Mã đơn hàng + Họ Tên + Số Điện Thoại (Ví dụ: 264895 Dang Van T 0942205994) 

3. Thanh toán khi nhân viên đến giao nhận hàng (COD) 

Quý khách vui lòng thanh toán tiền hàng cho nhân viên giao nhận của Baylis&Harding. 

Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc hoặc cần trợ giúp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: (024) 666-29780