Không chỉ thân thiện với con người, Baylis & Harding còn thân thiện và tử tế đối với cả Động vật!

Thân thiện và tử tế với Động vật cũng chính là tử tế với chính chúng ta. Baylis & Harding vô cùng quan tâm đến các người bạn không phải con người này cũng giống như quan tâm đến chính làn da của chúng ta vậy. Chúng tôi tin rằng để làm được những điều thực sự tử tế, bạn cũng phải đối xử tử tế với các loài Động vật.

Baylis & Harding không thực hiện thử nghiệm trên động vật ở bất cứ đâu trên thế giới và chúng tôi cam kết giúp bảo vệ quyền lợi của tất cả các loài động vật cũng như tự hào ủng hộ công việc của PETA.

thân thiện với động vật 01

Baylis & Harding với chính sách đảm bảo rằng:

– Không có lông thật/ xương/ sừng/ vỏ/ răng/ ngà/ lông vũ được sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi.

– Không có thành phần có nguồn gốc động vật nào được sử dụng trong bao bì sản phẩm của chúng tôi.

– Không có keo có nguồn gốc động vật được sử dụng trong bao bì sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trên các sản phẩm của mình để cổ vũ sự tàn ác với động vật.

Tất cả các sản phẩm của Baylis & Harding đều phù hợp với người ăn chay trường, ngoại trừ một số loại nước rửa tay có chiết xuất mật ong và sữa.

 

Baylis & Harding đã đăng ký với “The Vegan Society”(*) và chúng tôi tự hào hiển thị biểu tượng đó trên bao bì của mình Hãy tìm logo ở phía trước và phía sau bao bì sản phẩm để tìm hiểu thêm nhé!

thân thiện với động vật 02
thân thiện với động vật 03
thân thiện với động vật 04
thân thiện với động vật 05

Cam kết bảo vệ và tự hào ủng hộ công việc của PETA – Tổ chức bảo vệ Quyền lợi Động vật.

Không có thử nghiệm động vật với bất kỳ các sản phẩm hoặc bao bì nào của Baylis & Harding.

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ dẫn xuất động vật nào trong các sản phẩm.

Chúng tôi đã được đăng ký với The Vegan Society và tự hào hiển thị biểu tượng trên bao bì.

________________

(*) The Vegan Society: Hiệp hội thuần chay (Vegan Society) là tổ chức có trụ sở tại Anh Quốc. Biểu tượng Vegan Society chứng nhận sản phẩm 100% không có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật.